Cjenik


Apartman   Cjenik
1,2,3 2 osobe/noć 28 EUR€
  + 1 osoba/noć 6 EUR€
  do 3 godine djeca Gratis
  od 3-14 godina djeca 4 EUR€
  14 godina preko djeca 6 EUR€
4. 4 osobe/noć 40 EUR€
  + osoba/noć 6 EUR€
5. 2 osobe/noć 20 EUR€
  + 1 osobe/noć 6 EUR€

+IFA 1,50 €/person/day


Sitemap | Kontakta